all chinese know how to kung-fu

jeg er sliten. jeg er drittlei av å skrive om og tenke på stereotypier. drittdrittdrittlei av å ha to oppgaver å tenke på og ikke være ferdig med noen av dem og skulle til Vietnam om snær et halvt døgn. jeg vil til Vietnam, men jeg vil også ha gode karakterer. recess week my ass. ASS. dette er ikke lagt opp til å være ei ferieuke av noen som helst slags sort. bare fordi undervisningen tar en pause betyr det ikke at uka ser ferieaktig ut (minus at jeg skal til Vietnam), folk har innleveringer og prøver rett etter at den slutter. det oppfordrer ikke mye til pause. det minner ikke mye om dictionary.coms definisjon:

11 dictionary results for: recess
Dictionary.com Unabridged (v 1.1) – Cite This Source – Share This
re·cess /rɪˈsɛs, ˈrisɛs/ Pronunciation Key – Show Spelled Pronunciation[ri-ses, ree-ses] Pronunciation Key – Show IPA Pronunciation
-noun
1. temporary withdrawal or cessation from the usual work or activity.
2. a period of such withdrawal.
3. a receding part or space, as a bay or alcove in a room.
4. an indentation in a line or extent of coast, hills, forest, etc.
5. recesses, a secluded or inner area or part: in the recesses of the palace.
-verb (used with object)
6. to place or set in a recess.
7. to set or form as or like a recess; make a recess or recesses in: to recess a wall.
8. to suspend or defer for a recess: to recess the Senate.
-verb (used without object)
9. to take a recess.
[Origin: 1510-20; < L recessus a withdrawal, receding part, equiv. to recéd(ere) to recede1 + -tus suffix of v. action, with dt > ss]

-Synonyms 1. respite, rest, break, vacation.

legg gjerne merke til synonymene. de forekommer ikke i NUS’versjon. så det blir jeg, Tiril, Vietnam, couchsurfing, togtur og skrivebøker. jeg og vietnam og Traise Yamamoto og «Different Silences». jepp, jeg dumpa Frank Chin. sucker.

Reklame