en oppfordring

av vaarloek

FORBY PELSDYROPPDRETT

Hvert år drepes nesten en million mink og rev i norge bare for å ende opp som unødvendige luksusprodukter. Disse ville dyrene lever i små trange nettingbur uten mulighet for naturlige stimulanser. Dyrevernere har avslørt at alvorlige skader og adferdsproblemer er svært utbredt i norske pelsfarmer. Pelsdyroppdrett har ingen samfunssnyttige egenskaper, og er en forurensende industri. Allikevel subsidierer staten denne næringa med 70 millioner i året. I en rekke land i Europa er det allerede enighet om at pelsdyroppdrett er uetisk. Mange steder er det blitt forbudt.

VÅRE KRAV:

1. Pelsdyroppdrett må forbys fordi det er dyremishandling, uansett om forskriftene følges.
2. Næringa må avvikles umiddelbart. Regjeringen må stille økonomiske midler til rådighet for at dette skal kunne gjennomføres. (sakset fra Nettverk for dyrs frihets opprop mot pelsdyrnæringa, som du kan signére her!)

takk til arachne for link.

Reklamer