your beat kicks back like death!

av vaarloek

vi skal alle dø. vi skal alle dø. vi vet ikke når, vi vet ikke hvordan.

dét synger Scout Niblett,  og jeg tenker; jeje, fredag, fest.

peace!