en gåte fra virkeligheten

In their behavior toward creatures, all men are Nazis.         Human beings see oppression vividly when they’re the victims. Otherwise they victimize blindly and without a thought.”
Isaac Bashevis Singer, author, Nobel Prize 1978

Du får leve et halvt år. Rundt deg er det netting. Over deg, under deg, på de fire veggene rundt deg er det netting. Du får ikke gå på gress. Beina dine rører aldri bakken, de står på netting, går på netting, hele livet ditt er bare netting. Du har ingen familie. Om du hadde det er de fjerna fra deg, de står bak andre nettinger, de står i andre bur. Noen lever noen år. De får aldri velge hvor de skal gå. De får aldri trå på grønt gress, aldri trå på knitrende snø. De får aldri frihet. De føder barn som får leve like lenge som deg, om de ikke spiser dem opp. Omringa av netting hele livet. De er som deg. Fotene gnagd av. Et åpent sår der halen skulle vært. Øyne de ikke kan se med, ører de ikke kan høre med. De hopper rundt på nettingen på blodige stubber, som deg. Ingen stryker dere over hodet, over ryggen, ingen bandasjerer sårene deres, drypper medisin i øynene deres, vasker burene deres. Det er livet dere er dømt til. Du er dømt til dette livet. Verden utenfor nettingen er fremmed, helt til du tas ut for å drepes. Det går strøm gjennom deg og du dør. Du gasses, som jødene i Auschwitz, Bergen-Belsen. Du flås, skinnet ditt tas fra deg, alt tas fra deg, hele livet ditt tas fra deg. Det var tatt allerede før du ble født, det var aldri ditt. Vi eide deg, alltid.

Fortell meg hvem du er.

Fortell meg hvem vi er.

Og om du ikke vet det, om du ikke har skjønt det, om du ikke tror det er sant; Pelsbransjens løgner kan ses her

Dagsrevyens innslag (høsten 2009) kan ses her

«LEGGER MAN AVGJØRENDE VEKT PÅ DYRAS VE OG VEL, ER DET ETIKKUTVALGETS OPPFATNING AT DE DRIFTSFORMER SOM ANVENDES I DAG, IKKE KAN FORSVARES. PÅ DENNE BAKGRUNN BØR DE [PELSFARMENE] DERFOR AVVIKLES.» – RÅDET FOR DYREETIKK (1994)

Reklame