ad Robinson

Sosialantropolog Frøydis Eidheim uttrykte sin forståelse av nordnorsk lokaltilhørighet ved å hevde at ‘nordlendinger er tilbøyelig til potensielt å håndtere temaer av nesten enhver art i et sammenlignende nord-sør perspektiv’.

det er kanskje derfor Lag Nord har en overveldende ledelse på Lag Sør på Face, 6685 mot 254?

akkurat som om det er innebygd i kulturen at å være nordlending er å være del av noe større, nord-norge, vi mot røkla, søringan don’t know shit, og om de gjør det kan de umulig føle at det betyr noe. de er ikke som oss, ikke på dette punktet, selvfølelsen bestemt av hvor vi er født, identiteten vår lenka fast til dialekta og kysten og havet og nord, nord nord nord, det meste er nord, men vi er likevel en minoritet (men splitter du atomene mange nok ganger ser du klart vi er alle minoriteter, hver eneste gruppe vi identfiserer oss med er til syvende og sist minoriteteter og majoriteten i samfunnet er en illusjon vi har skapt for å holde makta stabil, kan ikke fordele makta likt til alle, det går ikke, det blir opptøyer og kaos og uorden, og vi kan ikke ha uorden, småkonger overalt, la utkantstrøka ha nessekongene sine i fred, de har ingen reell makt likevel) og vi kjenner på det hele tida, marginalisert i utkanten av Norge, Europa, er vi i utkanten av verden også, det er så lett å tenke sånn

men om du snur på kartet litt, bare

om du dreier kloden så du ser nord rett foran deg

hva ser du egentlig da?

Reklame