#finland

Helsinki, tule mut hakemaan himaan. tule, nyt mennään.

Helsingfors, kom och hämta mig hem igen. kom, nu ska vi gå.

Reklame