av vaarloek

jeg lurer på hva du tenker på

(og du, og du, og du)

Reklamer