best finest surgeon

Annie Clark. Eller St. Vincent.

Akustisk og slow versjon av Surgeon.

Jeg liker begge. Begge er bra. St. Vincent er bra. Annie Clark er bra.