failing, you’re doing it right

av vaarloek

  • stille alarmen på 03:30 når den skulle stå på 07:30. CHECK
  • oppdage at auto-trekket til Lånekassa, aka Arch Nemesis, har blitt stoppa (enda kontoen var full), 11 dager for seint. CHECK
  • komme en time og en halv time for tidlig på jobb. CHECK

og det er bare de morsomste, store

det er et tjuetalls små i tillegg

minst

Reklame