er det sant

Hekla Stålstrenga

atter en gang på kjøret