ved havna

Kongeskipet er vår nye nabo. Det ligger til kai, inhyllet i skodda, den som alltid kommer fra havet med sommervarmen i øylandet rett her ute, men ikke alltid inn til byen, sånn som nå. Men dette er jo annerledessommeren. Ingenting helt som det har brukt å være. Det går begge veier, det der. På godt og ondt.

Reklame