vær et dårlig menneske

av vaarloek

og jeg vil snu på det
snu på god og dårlig
snu på hva det vil si
å være et menneske

for hva er å være et menneske
et godt menneske
et menneske som er god på å være menneske
og alt det innebærer
av kortenkthet, av dumskap
av egoisme, av selektiv empati
selektiv vennlighet
selektiv omsorg

jeg har aldri sett mennesket i et godt lys
for meg er mennesket en pest
en parasitt
som egler seg fast på jorda
borer seg inn i det helligste
og pumper livet ut av vår eneste, virkelige mor
for meg er mennesket et virus
som sprer seg uten kontroll
uten å tenke på andre
enn seg selv, her og nå

så tenk annerledes
gjør noe nytt
gjør det som mennesket ikke vanligvis gjør
gjør det som mennesket ikke alltid er så flink til
er så god til

vær et dårlig menneske
lær av dine feil
ta ansvar for det du gjør
ta ansvar for det andre gjør
ta ansvar for konsekvensene av at
du eksisterer sammen med
altfor mange milliarder andre mennesker
som ikke er privelegerte nok til å velge det beste
for fellesskapet

sånn som du er
og jeg er
og vi er

Reklamer