either/or

av vaarloek

jeg har lyst til å fortelle deg at det ikke finnes frie valg
at alle valgene du tar er tatt for deg
før deg
før du var bevisst hvilket valg du tok

at du tror du bestemmer selv
er deg selv
lever som du vil
men hele tiden pushes
umerkelig i en retning,
så en ny

av noe utenfor din kontroll
summen av alt du har opplevd
summen av alt noen noensinne har fortalt deg
summen av alt du har lest
alt du har sett
alt du har overhørt
inntatt ubevisst
og lagret
et hemmelig sted
du ikke selv vet hvor er

Reklame